fizjoterapia

Absolwent na kierunku studiów fizjoterapii jest kompetentnym terapeutą z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Posiada wykształcenie i należyte przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawny fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Absolwent fizjoterapii posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych mających na celu kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Ponadto absolwenci fizjoterapii posiadają przygotowanie niezbędne do wykonywania wszelkich badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, potrafią planować, kontrolować i oceniać efektywność procesu rehabilitacji medycznej, współpracować w ramach większych zespołów, samodzielnie kierować zespołem terapeutycznym, a także placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną oraz prowadzić szkolenia zawodowe.

Współcześnie zawód fizjoterapeuty stał się bardzo popularny, a także powszechnie potrzebny, na co z pewnością mają wpływ globalne zmiany społeczne: rosnąca długość życia i średnia wiekowa, spadek przyrostu naturalnego, zainteresowanie zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to obecnie nie tylko rehabilitanci pracujący w szpitalach i klinkach, lecz szeroko wykwalifikowani specjaliści zajmujący się tak leczeniem, jak i profilaktyką.

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 •     szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych;
 •     gabinetach fizjoterapeutycznych przy lekarzu rodzinnym;
 •     uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych;
 •     ośrodkach rehabilitacyjnych;
 •     specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
 •     poradniach i zakładach pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej;
 •     ośrodkach prowadzących  kursy doskonalące, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 •     hospicjach;
 •     domach dziecka i domach opieki;
 •     przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych;
 •     publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych;
 •     szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 •     szkołach wyższych, gdzie zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną;
 •     gabinetach odnowy biologicznej;
 •     klinikach zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości;
 •     Spa Wellness;
 •     gabinetach masażu;
 •     salonach fitness – prowadzą zajęcia z gimnastyki wyszczuplającej, korekcyjnej, aerobiku;
 •     absolwenci fizjoterapii mogą także prowadzić własną praktykę w warunkach nie klinicznych.

Absolwenci kierunku fizjoterapii mają wiele możliwości dalszego rozwoju i poszerzania zakresu swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach (np. masażu japońskiego, tajskiego, akupresury), bądź kontynuację edukacji na studiach podyplomowych (fizjoterapia z gimnastyką korekcyjną, z elementami zdrowia publicznego, fizjoterapia w odnowie biologicznej, pierwsza pomoc medyczna).

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować dalszą naukę na studiach magisterskich II stopnia nauczania.