kosmetologia

Absolwent studiów I stopnia kierunku kosmetologicznego będzie posiadał umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Kosmetolog po skończonych studiach potrafi:

  • planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem;
  • wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
  • prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania;
  • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Absolwent będzie przygotowany do:

  • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług,
  • współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz systematycznego doskonalenia zawodowego.

Współodpowiedzialny za zdrowie i wygląd pacjenta, kosmetolog będzie wykonywał swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.