Fizjoterapia

Studia drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia gwarantują studentowi zdobycie rozszerzonej wiedzy z profilaktyki, diagnostyki i terapii w zakresie wszystkich dziedzin medycyny fizykalnej, kinezyterapii i masażu.

  • Na studiach drugiego stopnia absolwent opanuje:
    stosowanie metod specjalnych fizjoterapii: metoda reedukcji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji dorosłych i dzieci, terapii manualnej, terapii w środowisku wodnym
  • dobór i wykonywanie badań diagnostycznych i funkcjonalnych w celu tworzenia programu kompleksowej rehabilitacji
  • prawidłowy dobór zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby oraz stanu funkcjonalnego pacjenta
  • wprowadzenie i wykonywanie nowych metod terapeutycznych z medycyny fizykalnej
  • dobór i wykonywanie zabiegów balneoklimatycznych
  • dobór różnych form aktywności ruchowej podczas prowadzenia zajęć rekreacyjnych, doboru dyscyplin sportowych, treningu sportowego dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do:

  • organizowania i kierowania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną
  • prowadzenia szkoleń zawodowych podstawowych procedur fizjoterapeutycznych oraz nauczania przedmiotów zawodowych – po uzyskaniu dodatkowych kompetencji pedagogicznych