Fotodermatoza

Fotodermatoza jest to choroba skóry spowodowana ekspozycją na światło słoneczne, związana z nadwrażliwością na promieniowanie UV, zależna od mechanizmów immunologicznych lub czynników egzogennych.

Nadwrażliwość na promieniowanie UV mogą spowodować niektóre substancje znajdujące się w pożywieniu lub stosowane jako leki bądź kosmetyki, wykazujące tzw działanie fototoksyczne. Do substancji tych należą między innymi: niektóre środki spożywcze, barwniki, dziegcie, substancje roślinne. Gdy nadwrażliwość na promieniowanie UV wynika z zakłóceń układu odpornościowego, mówi się o fotoalergiach albo fotouczuleniach, z których najczęstszym z nich jest tzw polimorficzna osutka świetlna (polymorphous light eruption, PLE), dotycząca 10-20% populacji.

Fotodermatozom zapobiega się stosując preparaty ochronne z filtrami UV.