Otyłość

Jako otyłość (łac. obesitas) rozumie się patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Otyłość występuje wówczas, gdy tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Chorobie tej towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej.

Nie tylko jednakże ilość, ale również rozmieszczenie nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej ma znaczenie dla klasyfikacji choroby. Nagromadzenie dużej ilości tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej, nazywane otyłością brzuszną (otyłość androidalna), ma większe znaczenie patologiczne niż równomierne rozłożenie lub podskórne zgromadzenie tkanki tłuszczowej.

Badania wykazują, że otyłość zwiększa ryzyko zapadalności na niektóre choroby, w tym choroby układu krążenia, cukrzycę typu 2, obturacyjny bezdech senny, niektóre typy nowotworów, zapalenie kości i stawów, dlatego też skraca spodziewaną długość życia. Ponadto wyjątkowo duża otyłość może prowadzić do niepełnosprawności.