Choroba refluksowa przełyku

Choroba refluksowa przełyku (ang gastroesophageal reflux disease, w skrócie GERD) jest to schorzenie, polegające na nieprawidłowym cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, z powodu niesprawności zwieracza dolnego przełyku (lower esophageal sphincter – LES). W krajach rozwiniętych 20% populacji ma objawy GERD przynajmniej 1 raz w tygodniu, zaś 10% odczuwa je codziennie.

Wśród objawów i powikłań obecnie wyróżnia się następujące:

  •     zespoły przełykowe
    •         typowy zespół refluksowy (zgaga)
    •         zespół bólu w klatce piersiowej
  •     zespoły z uszkodzeniem przełyku
    •         zapalenie przełyku
    •         zwężenie przełyku
    •         przełyk Barretta
    •         gruczolakorak
  •     zespoły pozaprzełykowe
  •         o ustalonym związku
    •             kaszel
    •             przewlekłe zapalenie krtani
    •             astma oskrzelowa
    •             ubytki zębowe
  •         o możliwym powiązaniu
    •             zapalenie zatok
    •             zapalenie gardła
    •             zwłóknienie płuc
    •             zapalenie ucha środkowego

Za główne czynniki patogenetyczne uważa się występowanie przedłużonego czasu relaksacji dolnego zwieracza przełyku, co w efekcie prowadzi do zarzucania i długotrwałego zalegania kwaśnej treści żołądkowej lub zasadowej treści jelitowej w przełyku.

Leczenie zachowawcze: z wyboru stosuje się leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) np omeprazol lub pantoprazol, które zmniejszają kwaśność soku żołądkowego. Leczenie chirurgiczne jest stosowane w przypadku powikłań lub nieudanego leczenia zachowawczego.