Ocena Zdrowia Psychicznego według D. Goldberga

Kwestionariusze Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-12 i GHQ-28 służą do oceny stanu zdrowia psychicznego osób dorosłych, których stan psychiczny uległ czasowemu lub długookresowemu załamaniu w wyniku doświadczanych trudności, problemów, bądź na skutek choroby psychicznej oraz takich, u których występuje istotne ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego.

Kwestionariusze Ogólnego Stanu Zdrowia, 12-pytaniowy (GHQ-12) i 28-pytaniowy (GHQ-28), wywodzą się z wersji podstawowej 60-pytaniowej Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia Davida Goldberga. W wersji GHQ-12 uzyskuje się jedynie wynik ogólny będący wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego pacjenta, zaś wersja GHQ-28 oprócz wyniku ogólnego ma cztery skale: symptomy somatyczne; niepokój, bezsenność; zaburzenia funkcjonowania i symptomy depresji.

Rzetelność testu: wysokie współczynniki zgodności wewnętrznej obu kwestionariuszy oraz zadowalająca stabilność bezwzględna.

Trafność testu: potwierdzona metodą porównań międzygrupowych oraz analiz czynnikowych wersji GHQ-28.

Normy: opracowane zostały normy stenowe (oddzielne dla kobiet i mężczyzn) dla pracujących osób dorosłych, pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.

Zastosowanie testu: badania przesiewowe mające na celu ujawnienie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz badania kondycji psychicznej różnych populacji.