Test matryc Ravena

Test matryc Ravena (test matryc progresywnych) – służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, dzięki któremu uzyskuje się informacje o wartości u danej osoby tzw czynnika g, ogólnego czynnika inteligencji.

Test matryc Ravena w wersji standardowej składa się z 5 skal A, B, C, D, E, zaś w każdej skali znajduje się zwykle po 12 zadań, które polegają na tym, że badana osoba musi wychwycić relacje między elementami wzoru (matrycy) i wskazać brakujący element wzoru z podanych poniżej matrycy. Poziom trudności zadań testowych jest najmniejszy w skali A i w każdej następnej skali wzrasta, tak że ostania skala jest najtrudniejsza. Test ten diagnozuje tzw inteligencję niewerbalną, niezależną od doświadczenia osoby badanej, jej wykształcenia, czy też pochodzenia itp. Sprawdza on zdolności jednostki do indukcji logicznej, zauważania zasady ciągłości wzorów (skala A), dostrzegania analogii pomiędzy parami figur (skala B), progresywnych zmian wzorów (skala C), przestawiania figur (skala D) oraz rozkładania figur na elementy (skala E).

Narzędzie to jest dość często wykorzystywane do selekcji pracowników np do policji, czy banków (w wersji dla zaawansowanych).