Test Zdań Niedokończonych

Test Zdań Niedokończonych – pół-ustrukturyzowany test projekcyjny, w którym zadaniem osoby badanej jest dokończenie wcześniej przygotowanych zdań, a następnie uzyskane w ten sposób dane są analizowane jakościowo i ilościowo. Treści ujawnione w teście mogą się stać tematem do pogłębionej dyskusji z pacjentem, mogą być również potraktowane jako projekcja nieświadomych treści.

Funkcjonuje kilka testów zdań niedokończonych, a każdy z nich ma swój odrębny podręcznik i reguły interpretacji. Najczęściej poleca się badanemu udzielić takiej odpowiedzi, która pierwsza przychodzi mu na myśl.

Początkowo testy te były stosowane do pomiaru inteligencji i zdolności poznawczych, natomiast obecnie są traktowane jako test osobowości, pozwalający uzyskać wgląd w nastawienie do siebie oraz świata, prezentowane przez osobę badaną testem.