Test pamięci wzrokowej Bentona

Test Bentona służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej u dzieci, młodzieży i dorosłych, można go stosować do badania tempa oraz dokładności spostrzegania, a także zdolności grafomotorycznych.

Materiał badawczy ma charakter rysunkowy, test ten polega na krótkiej ekspozycji obrazka i natychmiastowej reprodukcji z pamięci (przerysowanie figury). Badanie ma przebieg indywidualny, a czas wykonywania testu nieograniczony. Najczęstsze błędy osób z zaburzeniami organicznymi, to: opuszczenia figur brzeżnych, rotacje, jak również błędy względnej wielkości figur. Oceny dokonuje się na podstawie liczby poprawnie wykonanych rysunków, bądź błędnych reprodukcji.