Formalna Charakterystyka Zachowania

Kwestionariusz Formalna Charakterystyka Zachowania bada wymiary temperamentu wyróżnione przez Jana Strelaua, w jego Regulacyjnej Teorii Temperamentu, która definiuje go jako „podstawowe, względnie stałe czasowo cechy osobowości, które manifestują się w formalnej charakterystyce zachowania. Cechy te występują już we wczesnym dzieciństwie, a są wspólne dla człowieka i zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowany przez wrodzone mechanizmy fizjologiczne, temperament podlega zmianom zachodzącym pod wpływem dojrzewania (i starzenia się), a także niektórych czynników środowiskowych”.

Wymiary te to:

  • Aktywność – nastawienie jednostki na dany rodzaj działań, w zależności od jej zapotrzebowania na stymulację
  • Reaktywność emocjonalna – charakterystyczna dla danej osoby intensywność reakcji na bodźce emocjonalne
  • Wrażliwość sensoryczna – stopień uwrażliwienia na bodźce sensoryczne
  • Wytrzymałość – zdolność do  reagowania na sytuacje trudne, np. silnego pobudzenia emocjonalnego, hałasu
  • Żwawość – tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania dużego tempa wykonywanych czynności i łatwej zmiany zachowania
  • Perseweratywność – tendencja do trwania i powtarzania danego zachowania po zaprzestaniu działania bodźca wywołującego to zachowanie

Formalna Charakterystyka Zachowania jest przeznaczony do badania osób w wieku 15 – 80 lat, bez względu na płeć i wykształcenie. Narzędzie to może być używane w poradnictwie zawodowym, wychowawczym, w badaniach klinicznych i naukowych, można je także stosować jako pojedyncze narzędzie badawcze lub w baterii testów diagnostycznych.