Inwentarz Zainteresowań

Inwentarz Zainteresowań bada predyspozycje osoby do wykonywania konkretnych zawodów, pomaga zatem ukierunkować aktywność człowieka, stworzyć obraz własnej osoby i świadomość przydatności swoich umiejętności danym w zawodzie. Przeznaczony jest dla młodzieży (uczniów gimnazjów i liceów). Celem Inwentarza jest analiza zainteresowań badanego, która jest niezwykle pomocnym narzędziem przy wyborze przyszłej ścieżki edukacji i kariery.

Test składa się z dwóch części:

Część I zawiera 178 pytań tworzących 9 skal, które odpowiadają  zainteresowaniom zawodowym:

  • Handlowo-biurowym (prace biurowe, rutynowe, o  z góry ustalonych etapach, wymagające dokładności). Zawody: księgowa, sekretarka, kasjerka, urzędnik, sprzedawca, organizator dystrybucji i reklamy;
  • Technicznym (praca przy pomocy maszyn i narzędzi w celu wytwarzania przedmiotów i ich naprawy). Zawody: mechanik, inżynier, projektant urządzeń technicznych;
  • Literackim (tworzenie różnych form utworów literackich: powieści, sztuk teatralnych, artykułów prasowych, recenzji). Zawody: pisarz, kryty literacki, dziennikarz;
  • Rolniczym (praca na powietrzu, uprawa roślin i hodowla zwierząt, praca nad uzyskaniem nowych odmian w uprawach hodowli). Zawody: rolnik, ogrodnik, hodowca;
  • Opiekuńczym (praca w kontakcie z innymi ludźmi, niesienie ludziom pomocy, uczenie, wychowywanie, leczenie). Zawody: nauczyciel, psycholog, lekarz, pielęgniarka;
  • Wojskowym (wykonywanie czynności związanych z ryzykiem, wymagających odwagi, sprawności fizycznej). Zawody: żołnierz zawodowy, pilot, policjant;
  • Plastycznym (tworzenie przedmiotów wywołujących u innych wrażenie piękna, różne formy twórczości). Zawody: malarz, grafik, architekt wnętrz;
  • Naukowym (programowanie i prowadzenie badań naukowych zwłaszcza przyrodniczych i medycznych, praca badawcza w laboratorium). Zawody: fizyk, chemik, biolog, genetyk;
  • Muzycznym (gra na instrumentach, śpiew, komponowanie muzyki). Zawody: muzyk instrumentalista, wokalista, kompozytor, piosenkarz;

Osoba zainteresowana wypełnia test w formie papierowej, zaś interpretacja wyników części I opiera się na psychologicznej analizie profilu. W sposób graficzny (w formie wykresu) przedstawia się wyniki badanego, po czym omawia się je z badanym.

Części II Inwentarza, to deklaracja badanego odnośnie trzech preferowanych dziedzin działalności, najistotniejsze w jej analizie jest określenie ich zgodności z profilem zainteresowań uzyskanym w Części I.

Poza wypełnieniem testu duże znaczenie ma rozmowa z badanym, którą przeprowadza się w oparciu o wyniki badania Inwentarzem Zainteresowań. Analiza ulubionych szkolnych przedmiotów nauczania, działalności w kołach zainteresowań, hobby, a także ulubionych książek i czasopism.