Zespół Frasera

Zespół Frasera (zespół Meyera-Schwickeratha, zespół Fraser-François, zespół Ullricha-Feichtigera, ang Fraser syndrome, Meyer-Schwickerath’s syndrome, Fraser-François syndrome, Ullrich-Feichtiger syndrome) jest to zespół wad wrodzonych spowodowany mutacjami w genie FRAS1 lub FREM2, charakteryzujący się skrytooczem (cryptophthalmos) i skojarzonymi malformacjami innych układów narządów, zwłaszcza układu moczowego i oddechowego. Został opisany został przez brytyjskiego genetyka George’a R Frasera w 1962 roku,  dziedziczenie choroby jest autosomalne recesywne.

Objawy choroby są następujące:

 •     linia włosów na skroniach skierowana do przodu
 •     malformacje ucha środkowego i zewnętrznego
 •     przewodzeniowa utrata słuchu
 •     skrytoocze
 •     hiperteloryzm oczny
 •     ślepota
 •     atrezja przewodów łzowych
 •     hipoplastyczne skrzydełka nosa
 •     szeroki, niski grzbiet nosa
 •     wgłębienie grzbietu nosa
 •     rozszczep wargi i (lub) podniebienia
 •     stłoczenie zębów
 •     zwężenie krtani
 •     atrezja krtani
 •     szeroko rozstawione brodawki sutkowe
 •     mikropenis
 •     spodziectwo
 •     wnętrostwo
 •     przerost łechtaczki
 •     atrezja pochwy
 •     macica dwurożna
 •     agenezja lub hipoplazja nerki
 •     syndaktylia
 •     opóźnienie umysłowe
 •     mikrocefalia
 •     meningomyelocele
 •     encephalocele.

W 25% przypadków dzieci rodzą się martwe, a w kolejnych 20% zgon następuje przed ukończeniem pierwszego roku życia. Najczęstszą przyczyną zgonu są powikłania zakażeń dróg oddechowych lub moczowych, które są spowodowane malformacjami tych układów.