Zespół Edwardsa

Zespół Edwardsa (ang Edwards’ syndrome, trisomy 18) – zespół wad wrodzonych spowodowany trisomią chromosomu 18 (47,XX,+18 albo 47,XY,+18), częstość jego występowania szacowana jest na 1:8.000 urodzeń

Około 95% płodów z trisomią 18 ulega spontanicznemu poronieniu, a 30% żywo urodzonych dzieci z zespołem Edwardsa umiera w pierwszym miesiącu życia, tylko 10% przeżywa 1 rok. Częstość zespołu Edwardsa wzrasta z wiekiem matki, tak jak w zespole Downa.

Objawy chorobowe:

 •     niska masa urodzeniowa noworodka (dystrofia wewnątrzmaciczna)
 •     deformacje czaszki:
  •         mikrocefalia (małogłowie)
  •         łódkogłowie (scaphocephalia)
  •         dolichocefalia
  •         wydatna potylica (91%)
  •         hiperteloryzm
  •         wąskie szpary powiekowe (80%)
  •         wady rogówki i tęczówki
  •         mikrognacja
  •         mikrostomia (86%)
  •         poszerzenie szwów i ciemiączek
 •     nisko osadzone, dysplastyczne małżowiny uszne
 •     pojedyncza bruzda zgięciowa dłoni
 •     nadmiar skóry na szyi (86%)
 •     szeroko rozstawione brodawki sutkowe (hiperteloryzm brodawek sutkowych – 90%)
 •     anomalie szkieletu:
  •         krótki mostek (blisko 100%)
  •         zwichnięcie stawów biodrowych (82%)
  •         deformacje zgięciowe palców, nakładające się na siebie palce
  •         stopa końsko-szpotawa (89%)
  •         aplazja kości promieniowej
  •         wydatne pięty
  •         zgięcie podeszwowe paluchów („młotkowaty paluch” – 89%)
  •         rozszczep tylny kręgosłupa
  •         dodatkowe ciemiączka
 •     wady serca:
  •         przetrwały przewód tętniczy (PDA)
  •         ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)
 •     uchyłek Meckela
 •     wady rozwojowe nerek
 •     atrezja przełyku
 •     hipoplazja paznokci (blisko 100%[3])
 •     zmiany dermatoglifów
 •     wady narządów płciowych
  •         hipoplazja warg sromowych większych (blisko 100%)
  •         przerost łechtaczki (89%)
  •         wnętrostwo
 •     drgawki (62%)
 •     niepełnosprawność intelektualna.

Stosuje się jedynie leczenie objawowe:

 •     wspieranie czynności życiowych,
 •     zapobieganie infekcjom,
 •     modyfikacje sposobów karmienia np. karmienie sondą czy suplementacja składników pokarmowych,
 •     zabiegi chirurgiczne (serca, cewy nerwowej),
 •     rehabilitacja (o ile jest możliwa) i poprawa motoryki pacjenta.