Nowotwory

Nowotwór (łac neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) jest to grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów, które kodują białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale albo niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, jednak najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest niestety dziedziczona.

Dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych jest onkologia.

Etapy kancerogenezy:

 •     działanie czynników rakotwórczych
 •     mutacja
 •     intensywne mitozy zmienionych komórek
 •     przerastanie zdrowych tkanek
 •     angiogeneza
 •     migracja
 •     tworzenie przerzutów nowotworowych

Rodzaje schorzeń:

 •     nowotwór łagodny (neoplasma benignum)
 •     nowotwór złośliwy (neoplasma malignum)
  •         nowotwór anaplastyczny (neoplasma anaplasticum)
  •         mięsak (sarcoma)
  •         rak (carcinoma)
  •         potworniak (teratoma)
 •     nowotwór miejscowo złośliwy

leczenie:

 •     chemioterapia
 •     radioterapia
 •     leczenie chirurgiczne
 •     immunoterapia
 •     hipertermia miejscowa