antygen swoisty dla stercza (PSA)

PSA (Prostate-Specific Antigen) to antygen swoisty dla prostaty, służący jako marker nowotworowy. PSA występuje prawie wyłącznie w komórkach wydzielniczych przewodów stercza, u zdrowych mężczyzn antygen PSA przedostaje się do krwiobiegu jedynie w ilościach śladowych. Komórki raka gruczołu krokowego uwalniają PSA do krwi znacznie łatwiej niż niezmienione chorobowo komórki prostaty, stąd wzrost stężenia PSA we krwi nasuwa podejrzenie nowotworu.

Prawidłowy zakres prawidłowego stężenia PSA w surowicy krwi wynosi od 0,0 do 4,0 ng/ml, przekroczenie wartości maksymalnej, zwanej „wartością odcięcia”, może budzić podejrzenie nowotworu prostaty i zazwyczaj jest wskazaniem do dalszej diagnostyki w tym kierunku.