Morfologia krwi

Morfologia krwi, badanie morfologiczne krwi (complete blood count, w skrócie CBC) jest to podstawowe, diagnostyczne badanie krwi, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie występujących w niej elementów morfotycznych.

Najczęstsze wskazania, dla których wykonuje się to badanie:

  •     podejrzenie niedokrwistości, krwotoku wewnętrznego lub nadkrwistości
  •     diagnostyka i kontrola innych chorób krwi
  •     podejrzenie skazy krwotocznej
  •     podejrzenie stanu zapalnego
  •     podejrzenie choroby zakaźnej

Oto podstawowe skróty, znajdujące się na typowym wyniku morfologii krwi wraz z normami dla osób dorosłych:

Nazwa Norma
kobiet mężczyzn
Krwinki czerwone (RBC) 4,2–5,4 mln/mm³ 4,5–5,9 mln/mm³
Retikulocyty 20–130 mln/µl
MCV (średnia objętość czerwonej    krwinki) 81–99 fl 80–94 fl
MCH (wskaźnik średniej masy hemoglobiny w krwince czerwonej) 27–31 pg
MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach) 33–37 g/dl
Hemoglobina (Hb) (HGB) 12–16 g/dl 14–18 g/dl
Hematokryt (HCT) 0,40–0,51 0,40–0,54
Krwinki białe (WBC) 4 500–10 000/mm³
Granulocyty 1,8–8,9 tys/µl
Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) (NEUT) 1,5–7,4 tys/µl
Granulocyty kwasochłonne (eozynofile) (EOS) 0,02–0,67 tys/µl
Granulocyty zasadochłonne (bazofile) (BASO) 0–0,13 tys/µl
Limfocyty (LYMPH) 1,1–3,5 tys/µl
Limfocyty B 0,06–0,66 tys/µl
Limfocyty T 0,77–2,68 tys/µl
Limfocyty T CD4+ 0,53–1,76 tys/µl
Limfocyty T CD8+ 0,30–1,03 tys/µl
Komórki NK 0,20–0,40 tys/µl
Monocyty (MONO) 0,21–0,92 tys/µl
Płytki krwi (PLT) 140–450 tys/mm³