profil lipidowy

Lipidogram to badanie, które polega na analizie wyników badania poziomu cholesterolu we krwi, frakcji cholesterolu LDL i HDL oraz poziomu triglicerydów. Ponadto wykonywane są na jego podstawie współczynniki aterogenności: indeks Castelliego, indeks API i inne. Profil lipidowy odzwierciedla stan gospodarki lipidowej organizmu. Za pomocą analizy lipidów krwi można określić ryzyko pojawienia się takich chorób jak miażdżyca czy choroba niedokrwienna serca.

Lipidogram prawidłowy przedstawia się następująco:

  •     Cholesterol całkowity – 200 mg% (5,2 mmol/l) lub mniej
  •     Cholesterol LDL – mniej niż 139 mg% (3,4 mmol/l)
  •     Cholesterol HDL – powyżej 35 mg% (0,92 mmol/l)
  •     Trójglicerydy – poniżej 200 mg% (2,3 mmol/l),  najlepiej 50Ð180 mg%

Wskaźnik Castelliego jest zależny od tego czy pacjent przebył zawał serca czy też nie. Wartości zalecane to:

  •     u osób po zawale mięśnia sercowego: mężczyźni <3,5, a kobiety <3,0;
  •     u osób zdrowych: mężczyźni <4,5, kobiety <4,0.