przeciwciała przeciw HCV

HCV jakościowe i ilościowe jest testem diagnostycznym służącym do wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C). Testy te polegają na wykrywaniu obecności i oznaczaniu ilości kopii RNA wirusa HCV. Dodatni wynik badania HCV RNA świadczy o zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C. Test HCV RNA stosowany jest także do oceny leczenia WZW typu C. Badanie to wykonuje się u osób, które mogły mieć styczność z krwią osoby zakażonej.

Chroniczna forma wirusowego zapalenia wątroby typu C po około piętnastu latach może być przyczyną marskości wątroby, a w późniejszym okresie prowadzić do raka wątroby. Warto poddać się tego typu badaniu, gdyż wczesne wykrycie zakażenia HCV pozwoli na skuteczniejsze leczenie.