GGTP

Gamma-glutamylotranspeptydaza (γ-glutamylotranspeptydaza; w skrócie GGTP, GGT lub γ-GT) to enzym wskaźnikowy o numerze, związany z przemianą aminokwasów, którego podwyższone stężenie spotykane jest w:

  •     upośledzeniu wydzielania enzymu z żółcią (żółtaczka zastoinowa, cholestaza wewnątrzwątrobowa i zewnątrzwątrobowa)
  •     intensywnym nowotworzeniu się tkanek, czyli intensywnych przemianach aminokwasów i białek (nowotwory o dużej dynamice wzrostu, nowotwory wątroby, faza tworzenia się blizny po zawale mięśnia serca)
  •     w przypadku indukcji enzymów mikrosomalnych wątroby substancjami takimi jak leki (zwłaszcza przeciwpadaczkowe), alkohol.

Prawidłowa wartość GGTP wynosi 16-84 nmol/l/s/ lub 8-61 U/l