antyhistaminowe

Leki przeciwhistaminowe (antagoniści histaminy) są to substancje chemiczne hamujące działanie histaminy przez blokowanie jej przed związaniem z odpowiednim receptorem albo przez hamowanie aktywności dekarboksylazy histydyny, przekształcającej histydynę w histaminę.

Leki przeciwhistaminowe są przeważnie używane przez alergików.

Ze względu na farmakokinetykę, a także wybiórczość działania leki przeciwhistaminowe dzielimy na leki I, II i III generacji.

Do I generacji należą leki będące pochodnymi różnych związków chemicznych (etanoloaminy, etylenodiaminy, fenotiazyny, czy piperydyny). Blokują receptor H1, a także receptory cholinergiczne, serotoninergiczne, adrenergiczne i dopaminergiczne, przy czym ich nieselektywność powoduje szereg działań niepożądanych.

Leki przeciwhistaminowe I generacji łatwo przechodzą do ośrodkowego układu nerwowego (OUN), zaś ich działania niepożądane to hamowanie OUN, senność, otępienie, zaburzenia koordynacji ruchowej, trudności w oddawaniu moczu, czy zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

Do leków przeciwhistaminowych I generacji zalicza się:

 •     antazolina
 •     difenhydramina
 •     klemastyna
 •     dimetinden
 •     prometazyna
 •     ketotifen
 •     cyproheptadyna
 •     hydroksyzyna

Do leków przeciwhistaminowych II generacji należą leki, które działają selektywnie na receptor H1, mają długi biologiczny okres półtrwania i słabo, bądź wcale nie przenikają przez barierę krew-mózg. Niektóre z leków tej grupy są czynnymi metabolitami I generacji leków przeciwhistaminowych (np cetyryzyna to metabolit hydroksyzyny).

W lekach II generacji osiągnięto zmniejszenie wywoływania senności i otępienia w porównaniu do leków I generacji, zaś do ich działań niepożądanych należy działanie kardiodepresyjne w przypadku leków takich jak terfenadyna, astemizol, ebastyna i loratadyna.

Do leków przeciwhistaminowych II generacji zalicza się:

 •     ebastyna
 •     cetyryzyna
 •     loratadyna
 •     terfenadyna
 •     azelastyna
 •     mizolastyna

Leki przeciwhistaminowe III generacji są aktywnymi enancjomerami (w przypadku lewocetyryzyny) lub metabolitami leków II generacji, zaprojektowanymi dla osiągnięcia większej skuteczności przy jednoczesnym obniżeniu stopnia działań niepożądanych. Jednak żaden z tych leków nie spełnia kryteriów „leku przeciwhistaminowego III generacji”, a więc istnieją wątpliwości czy w ogóle powinno się używać tego terminu. Przy takim podejściu wszystkie preparaty z tej grupy należą zatem do leków przeciwhistaminowych drugiej generacji.

Do tej grupy leków zalicza się:

 •     feksofenadyna
 •     desloratadyna
 •     lewocetyryzyna
 •     bilastyna