Skóra pergaminowa

Skóra pergaminowa (skóra pergaminowata i barwnikowa, łac Xeroderma pigmentosum) jest to bardzo rzadkie schorzenie dziedziczone autosomalnie recesywnie spowodowane genetycznym defektem polimerazy DNA β, skutkiem czego dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń DNA w komórkach skóry narażonych na działanie promieni UV.

Istotą tej choroby skóry jest defekt genów kodujących enzymy odpowiedzialne za naprawę uszkodzeń w DNA spowodowanych przez promieniowanie UV-C. Dimery pirymidynowe powstałe wskutek uszkodzenia są wycinane przez egzonukleazy, a powstały w ten sposób ubytek naprawiają polimeraza i ligaza. Natomiast w wariancie XP przyczyna choroby jest odmienna: geny odpowiedzialne za naprawę uszkodzeń DNA nie są zmutowane, mutacja znajduje się w genie polimerazy-η, potrzebnej w komórce w momencie osiągnięcia przez nią fazy S podczas replikacji. Ponieważ system naprawy uszkodzeń DNA działa nieprawidłowo, mutacje kumulują się, dochodzi więc do mutacji w genach supresorowych albo protoonkogenach, dlatego też u pacjentów z XP występuje znacznie zwiększone ryzyko nowotworów skóry.

Najczęstszym umiejscowieniem choroby jest twarz i inne odsłonięte okolice skóry. Charakterystyczne jest wczesne wystąpienie objawów choroby, już we wczesnym dzieciństwie przy pierwszej ekspozycji na światło słoneczne.

Występują przede wszystkim następujące zmiany skórne:

 •         drobne plamy przypominające piegi
 •         większe plamy barwnikowe
 •         oparzenia słoneczne
 •         zaniki skóry, ścieńczenie skóry
 •         odbarwienia skóry
 •         znaczna suchość skóry
 •         teleangiektazje
 •         przedwczesne starzenie się skóry, oczu, błon śluzowych

Objawy oczne:

 •         bolesność
 •         fotofobia
 •         zapalenie spojówek

Objawy neurologiczne:

 •         mikrocefalia
 •         spastyczność
 •         hiporefleksja lub arefleksja
 •         pląsawica
 •         głuchota
 •         oftalmoplegia
 •         opóźnienie umysłowe

Najcięższą odmianą choroby jest tzw zespół de Sanctis-Cacchione, gdzie zmiany skórne typowe dla XP współistnieją z oligofrenią, niedorozwojem fizycznym, głuchotą i ataksją. Choroba ta jest związana ze znacznie zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego skóry oraz czerniaka złośliwego.

Ponieważ niemożliwe jest leczenie przyczynowe choroby, poprawę jakości życia pacjentów z XP osiąga się przez profilaktykę polegającą na: unikaniu ekspozycji na światło słoneczne, częstych kontrolach dermatologicznych i usuwaniu zmian przednowotworowych (chemioterapia- 5-fluorouracyl, krioterapia, chirurgia). Stosuje się także retinoidy doustne. Niestety rokowanie w tej chorobie zwykle jest niepomyślne, a zejście śmiertelne następuje przed 20 rokiem życia.