Test drzewa

Test Kocha lub test drzewa jest to metoda projekcyjna stosowana w psychologii. Badany proszony jest o narysowanie drzewa, a rysunek jest następnie interpretowany przez psychologa.

Charles Koch uważa, że postać, jaką przybiera na rysunku drzewo, nie jest przypadkowa, stanowi zaś ono niejako syntezę spostrzeżeń człowieka, obrazów tkwiących w pamięci. Jest to odzwierciedlenie w naturalny i subiektywny sposób cech osobowości, co więcej najczęściej dzieje się bez udziału świadomości.

Rysunek drzewa może jednak odkryć obok głębokich warstw osobowości („cały człowiek”), płytsze jej pokłady lub też zareagować tylko wyrywkowo („wyspowo”), a nawet może trafić na „ślepe miejsce”.

Wykonanie zadania w teście Kocha odbywa się według następującej instrukcji: „Proszę, narysuj drzewo owocowe tak dobrze, jak tylko potrafisz”. Dopuszczalne jest również polecenie narysowania jakiegokolwiek innego drzewa, np.: „Narysuj jabłoń”. Zadanie powinno być wykonane na białym papierze formatu A4, położonym szerszym bokiem arkusza w stronę osoby badanej, przy zastosowaniu ołówka, a także z możliwością używania gumki do wycierania.