skala ekspresji gniewu (SEG)

Skala ekspresji gniewu składa się z 20 stwierdzeń wchodzących w skład dwóch podskal, które dotyczą:

  • gniewu kierowanego na zewnątrz – (10 stwierdzeń),
  • gniewu kierowanego do wewnątrz – (10 stwierdzeń).

Skala służy do pomiaru nasilenia gniewu nie związanego ze specyficzną sytuacją, lecz odnosi się do sytuacji ogólnych i reakcji zazwyczaj przejawianych w tego typu sytuacjach. Gniew utożsamiany jest nie tylko z zachowaniami wrogimi, agresywnymi lecz także z formami zachowań akceptowanych społecznie.

Wyniki analiz ujawniły dodatnią korelację między gniewem kierowanym na zewnątrz oraz ujemną między gniewem kierowanym do wewnątrz a wskaźnikami agresji oraz zachowaniami Typu A/B. Im silniejsza tendencja do ujawniania gniewu, tym większa skłonność do zachowań agresywnych i zachowań Typu A oraz im silniejsza tendencja do tłumienia gniewu, tym mniejsza skłonność do agresji i zachowań zgodnych z Typem A.