Sixteen Personality Factor 16PF

16PF (ang Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16CO) jest to kwestionariusz osobowości skonstruowany w 1956 przez Raymonda Cattela. Polskiej adaptacji testu dokonała w 1970 Maria Nowakowska, nadając mu skrót 16CO. Wynik tego testu nie powinien być nadinterpretowany w decyzjach np decyzja o zatrudnieniu. Obecnie nikt w naszym kraju nie wydaje tego kwestionariusza.

Kwestionariusz 16PF składa się z 16 skal, które zostały odpowiednio wyodrębnione przez Cattela na podstawie danych Q cech źródłowych. Jest to metoda osadzona w paradygmacie koncepcji osobowości wg Cattella, który stworzył ją, bazując na analizie czynnikowej. Na każdą ze skal przypada od 20 do 26 pozycji formułowanych w postaci pytań, na które można odpowiedzieć „tak”, „nie wiem” lub „nie”, a uzyskane wyniki zmienia się na steny. Dzięki tym zabiegom można nakreślić profil, ilustrujący położenie jednostki na 16 wymiarach osobowości.

Kwestionariusz ma dwie wersje (każda z nich zawiera 184 pozycji oraz kilka pytań buforowych). Istnieje także skrócona wersja 16PF. Polska wersja składa się z 300 pytań (od 18 do 20 pytań przypadających na każdą skalę) i dwóch pytań buforowych oraz nie ma wersji równoległej.