Test Reya

Test Reya (test 15 słów Reya, znany też jako RAVLT – od ang Rey Auditory Verbal Learning Test) jest to jeden z często stosowanych testów służących do badania pamięci. Test został opracowany w latach 40-tych i uzyskał dużą popularność z powodu prostoty i łatwości badania oraz zrozumiałości dla większości grup wiekowych. Jest stosowany w populacjach od 7 do 89 roku życia.

Standardowa aplikacja testu obejmuje wolne (w tempie 1 słowa na sekundę) odczytanie listy 15 prostych słów oraz próbę ich powtórzenia przez osobę badaną. Taka procedura jest powtarzana pięciokrotnie, a następnie osoba badająca odczytuje jednokrotnie drugą (inną) listę 15 słów, zaś osoba badana jest proszona o jej powtórzenie. Następnie osoba badana jest ponownie proszona o powtórzenie zapamiętanych słów z pierwszej listy.

Test Reya, razem z innymi testami badania pamięci, jest także stosowany do wykrywania symulacji.