Wieloosiowy Inwentarz Kliniczny Millona MCMI-III

MCMI-III – narzędzie diagnozy psychologicznej, którego celem jest dostarczenie informacji dotyczących zaburzeń. Ma inną formę niż pozostałe testy osobowości. Model testu opiera się na czterech skalach:

  •     14 skal zaburzeń osobowości;
  •     10 skal objawów klinicznych;
  •     5 skali poprawności;
  •     42 skale Grossmana.

W 1969 roku Millon napisał książkę „Modern Psychopathology”. Po jej publikacji otrzymał wiele listów od studentów, którzy twierdzili, że jego pomysły bardzo im pomogły w napisaniu ich prac. To wydarzenie zainspirowało go do samodzielnego opracowania MCMI. Oryginalna, pierwsza wersja MCMI została opublikowana w 1977 roku. Zawierała 11 skal osobowości i 9 skal objawów klinicznych. W 1987 roku Millon dokonał pewnych zmian, dodając jeszcze dwie skale osobowości. Najnowsza wersja, czyli MCMI-III, została opublikowana w roku 1994. Dodano m.in skale wskazujące na anoreksję i bulimię.