odczyn antystreptolizynowy

ASO, odczyn antystreptolizynowy jest to badanie diagnostyczne w kierunku zakażeń paciorkowcami hemolizującymi grupy A.

Badaniem tym stwierdza się w surowicy krwi obecność przeciwciała przeciwko antygenom powierzchniowym paciorkowców – streptolizynie O.

Kiedy miano u dorosłych wynosi powyżej 200, a u dzieci powyżej 333 j, przyjmuje się, że może to świadczyć o trwającym bądź przebytym już zakażeniu paciorkowcami. Miano ASO >200 j jest jednym z tzw małych kryteriów Jonesa, uwzględnianych w diagnostyce choroby reumatycznej. Jednak miano niższe od 200 nie wyklucza zakażenia. Około 20% osób chorych nie jest zdolnych do wytwarzania antystreptolizyny O w odpowiedniej ilości,a około 5% zdrowych ludzi ma podwyższone miano antystreptolizyny O.