aminotransferaza alaninowa (AlAT)

Badanie oceny aktywności enzymu wątrobowego (ALT, aminotransferazy alaninowej) w diagnostyce ostrych i przewlekłych stanów zapalnych wątroby.

Aminotransferaza alaninowa (inaczej AlAT, ALAT, ALT lub GPT od ang. terminu glutamic pyruvic transferase) jest to narządowo niespecyficzny enzym (EC 2.6.1.2) indykatorowy, biorący udział w przemianach białek. Zalicza się go do aminotransferaz i katalizuje odwracalną reakcję przenoszenia grupy γ-aminowej L-alaniny na α-ketoglutaran z wytworzeniem kwasu pirogronowego i L-glutaminianu.

Przyczyną wzrostu aktywności AlAT jak i AspAT mogą być następujące choroby:

  • martwica mięśnia serca (zawał mięśnia sercowego, pourazowe uszkodzenie serca np. po zabiegach kardiochirurgicznych),
  • choroby wątroby (zapalenia wątroby niezależnie od etiologii),
  • uszkodzenie mięśni szkieletowych (jak np. zmiażdżenia kończyn, inne urazy, zapalenia mięśni, rzadziej dystrofia mięśniowa, rabdomioliza w przebiegu zatruć i stosowania niektórych leków, zwłaszcza z grupy statyn, czyli leków obniżających stężenie cholesterolu),
  • stosowanie niektórych leków psychotropowych, jak np. agomelatyna, amisulpryd,
  • intensywny, forsowny wysiłek fizyczny, trening siłowy (wzrost poziomu obserwowany głównie u mężczyzn).

Rutynowo w badaniach określa się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, ale do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od jedności (a więc wartości AspAT są nieco wyższe od AlAT), zaś spadek poniżej 0,9 silnie wskazuje na chorobę miąższu wątroby.