Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.)

Odczyn Biernackiego (OB), rzadziej opad Biernackiego, czy wskaźnik opadania erytrocytów (ESR, erythrocyte sedimentation rate) jest to badanie laboratoryjne, polegające na pomiarze drogi opadania krwinek czerwonych w niekrzepnącej krwi w ciągu 1 godziny. W diagnostyce medycznej służy ono jako wskaźnik procesów zapalnych, reumatycznych i nowotworowych.

Szybkość opadania krwinek uwarunkowana jest przede wszystkim płcią i wiekiem pacjenta. Prawidłowe wartości OB powinny wynosić:
• u noworodków w granicach 0 – 2 mm/h;
• u niemowląt do 6 miesiąca życia 12 – 17 mm/h;
• u kobiet przed 50 rokiem życia nie powinno przekraczać 20 mm/h;
• u kobiet powyżej 50 roku życia do 30 mm/h;
• u mężczyzn przed 50 rokiem życia nie większe OB niż 15 mm/h;
• u mężczyzn po 50 roku życia do 20 mm/h