bilirubina całkowita

Bilirubina to produkt metabolizmu hemu, który znajduje się w  krwinkach czerwonych. W osoczu krwi występuje zarówno bilirubina wolna jak i bilirubina sprzężona, obie te frakcje składają się na bilirubinę całkowitą. Bilirubina wolna (inaczej bilirubina pośrednia) powstaje z hemu po rozpadzie krwinek czerwonych, łączy się z białkami krwi (dokładnie z albuminami), po czym jest wychwytywana przez komórki wątroby, gdzie sprzęgana jest z kwasem glukuronowym. Sprzężona bilirubina, zwana bilirubiną bezpośrednią, zostaje wydalona następnie do żółci.

Podwyższony poziom bilirubiny, nazywany hiperbilirubinemią, może być objawem wielu chorób o różnej etiologii:

  • przy podejrzeniu schorzeń i zaburzeń funkcji wątroby;
  • przy żółtaczkach, objawiających się zażółceniem oczu lub skóry, w celu zróżnicowania ich rodzaju (istnieje żółtaczka hemolityczna, spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych, żółtaczka wątrobowa, spowodowana zaburzeniem funkcji wątroby oraz żółtaczka zastoinowa, spowodowana zastojem żółci w wątrobie);
  • przy podejrzeniu zatrucia substancjami uszkadzającymi wątrobę;
  • przy podejrzeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby