leki

Lekiem nazywa się każdą substancję, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadającą się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego lub w celu zapobieżenia chorobie, często podawaną w ściśle określonej dawce. Lekiem można określić substancję, która modyfikuje procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Termin lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).

Nauka o produkcji leków i ich działaniu w najszerszym ujęciu to farmacja, zaś farmakologia jest nauką o terapeutycznym zastosowaniu leków, mechanizmach i skutkach ich działania na organizm.

Wyróżnia się leki: