Sport

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia, jej brak lub niedostateczna ilość skutkuje poważnymi konsekwencjami dla zdrowia i ogólnego samopoczucia. Brak aktywności jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży, bowiem może spowodować nieprawidłowy rozwój organizmu i prowadzić do wielu schorzeń w wieku dorosłym.

Niedobór wysiłku fizycznego prowadzi do wielu schorzeń cywilizacyjnych: nadwagi, słabej przemiany materii, niewydolności układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, wad postawy, zaburzeń psychicznych. Problemem naszych czasów jest siedzący tryb życia, który przyczynia się do wyżej wymienionych chorób. Regularne uprawianie sportu jest skutecznym antidotum na zagrożenia współczesności, które może podnosić jakość życia człowieka, wydłużać ogólną sprawność organizmu, a w efekcie także długość życia.

Sport jest ponadto dziedziną, która jest nośnikiem wielu pozytywnych wartości. Sport to także styl życia i określony światopogląd. Doskonalenie ciała i ducha w rywalizacji sportowej od najmłodszych lat wpływa na szacunek do siebie, swojej pracy, do rywali i uczciwej, zgodnej z duchem fair play rywalizacji, gdzie liczy się wytrwałość, solidność, regularność, techniczne umiejętności mozolnie trenowane przez wiele lat. Kształtowanie osobowości przez sport wpływa na znacznie lepszą socjalizację ludzi, nawiązywanie nowych znajomości, wzajemne zrozumienie i życzliwość, a także wykształcenie umiejętności pracy w grupie, podporządkowaniu się wspólnemu celowi.

Uprawianie sportu jest ważnym elementem życia w każdym wieku, dlatego powinniśmy pamiętać o nim i wybrać dla siebie choćby jedną dyscyplinę, w której będziemy się regularnie realizować.